WAMA Film Festival 2020: Przegląd krótkich metraży

inne | 76 min
WAMA Film Festival 2020: Przegląd krótkich metraży
WAMA Film Festival 2020: Przegląd krótkich metraży
nieznany

Opis filmu

Formuła i tematyka WAMA Film Festival jest bardzo szeroka, nie ma jakiegokolwiek ograniczenia geograficznego oraz nie faworyzuje żadnej grupy pod względem przynależności narodowej, społecznej, politycznej, religijnej lub innej. Promujemy regionalizm, euroregiony, ideologię “glokalizmu”. Zapraszamy do dyskusji na temat emigracji, małych ojczyzn, wyrównywania szans, problemów mniejszości etnicznych, turystyki kulturalnej, aktywizacji społecznej. W programie Festiwalu znajdują się filmy związane z najważniejszymi problemami współczesnego świata. Naszym najważniejszym założeniem jest promowanie wartości związanych ze wspólnym funkcjonowaniem różnych grup etnicznych, społecznych czy religijnych. Wokół tego tematu skupione są wszystkie projekcje i wydarzenia towarzyszące festiwalowi. W programie: NIE ZMIENIAJ TEMATU reż.:Hubert Patynowski WE MNIE reż. Maria Wider MARCEL reż. Marcin Mikulski
 
 
do góry ▲