II Blok filmowy / 10. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”

dokumentalny
II Blok filmowy / 10. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”
II Blok filmowy / 10. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”
nieznany

Opis filmu

Program: *9:00 Pokaz konkursowy: Drobny, kruchy człowiek, reż. B. Hyży-Czołpińska (54’) - po projekcji spotkanie z twórcą. Bohaterem filmu jest profesor Jan Jerzy Karpiński – wszechstronny uczony, znawca owadów, fotograf przyrody, autor kilkuset prac naukowych, przewodników, albumów i książek o Puszczy Białowieskiej, wybitny popularyzator przyrody i prekursor turystyki przyrodniczej. *10:10 Pokaz konkursowy: Pacyfikacja stoczni szczecińskiej im. A. Warskiego w 1981 r., reż. M. Mazanek-Wilczyńska, A. Kuchcińska-Kurcz (49’) - po projekcji spotkanie z twórcami. Historia przebiegu strajku i pacyfikacji stoczniowców podczas trwania stanu wojennego w Polsce, kiedy to komunistyczne oddziały wojska i milicji, weszły na teren stoczni szczecińskiej, gdzie swój sprzeciw wyrażało około 9 tys. pracowników. *11:15 Pokaz konkursowy: Albumy z Wojtkuszek, reż. A. Ciecierski (50’) - po projekcji spotkanie z twórcą. Film o życiu hrabiego Stanisława Kazimierza Kossakowskiego, żyjącego i tworzącego na przełomie XIX/XX w. na terenie Litwy i Polski. Jego prace dały podwaliny nowoczesnej europejskiej fotografii. *12:15 Pokaz konkursowy: Ekspertyza. Katastrofa kolejowa pod Otłoczynem, reż. P. Litka (23’) - po projekcji spotkanie z twórcą. Zderzenie dwóch pociągów pod Otłoczynem w 1980 r. było największą katastrofą kolejową w powojennej Polsce. Zginęło 67 osób. W jaki sposób prowadzono wówczas śledztwo? Czy wykonano jakieś ekspertyzy? *12:50 Pokaz konkursowy: Miasto z piasków i serc. Stalowa Wola, reż. T. Arciuch (52’) - po projekcji spotkanie z twórcami. Opowieść o wielkim projekcie o nazwie Stalowa Wola i ludziach, którzy go realizowali. Budowa zakładów i miasta była sztandarową inwestycją przedwojennego Centralnego Okręgu Przemysłowego. W animacji 3D zrekonstruowany został przedwojenny wygląd miasta.
 
 
do góry ▲