Klecha

2022 | Polska | biograficzny | 114 min
Klecha
Jacek Gwizdała
Wojciech Pestka
Jacek Gwizdała
Mirosław Baka
Piotr Fronczewski
Artur Żmijewski

Opis filmu

Skromny, oddany pracy dla innych, otaczający opieką słabszych i potrzebujących, wrogi komunistycznej władzy, niepodatny na próby zwerbowania przez służby. Ksiądz Roman Kotlarz był solą w oku funkcjonariusza SB o pseudonimie „Mistrzo”, który za punkt honoru postawił sobie złamanie duszpasterza wszelkimi dostępnymi metodami. Zastraszanie, pobicia i perfidne prowokacje w przypadku księdza Kotlarza nie przynoszą efektu, wydają się raczej umacniać wiarę i odwagę „klechy”. Podczas wydarzeń radomskich 1976 roku ksiądz Roman przekracza kolejną granicę.
 
 
do góry ▲